HSL tutkii joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä ja kaluston laatua

HSL selvittää syksyn aikana yli 28 000 matkustajan mielipiteen HSL:n joukkoliikenteestä ja noin 4 000 bussin ja vaunun kunnon.

Asiakastyytyväisyystutkimus syksyllä 2019

HSL tutkii matkustajien tyytyväisyyttä HSL-alueen joukkoliikennepalveluihin joukkoliikennevälineissä toteutettavalla kyselytutkimuksella. Vastaamalla autat meitä parantamaan palveluitamme.

HSL käyttää tutkimuksen tuloksia joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa. Tutkimuskauden päättymisen jälkeen tulokset ovat saatavilla HSL:n avoimessa nettitietokannassa https://hsl.louhin.com/asty/

Asiakastyytyväisyystutkimusta tehdään busseissa, raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa ajanjaksolla 12.8.–15.11. Kyselyyn kerätään yli 28 000 matkustajan mielipide.

Kaluston laatututkimus syksyllä 2019

HSL tutkii joukkoliikennekaluston laatua havainnointitutkimuksella. Kaluston laadunvalvonnan tehtävänä on taata siistit, turvalliset ja viihtyisät kulkuvälineet joukkoliikenteen asiakkaille HSL-alueella.

Syksyllä 2019 kaluston laatua havainnoidaan bussi-, raitio-, metro- ja lähijunaliikenteessä 12.8.–15.11. Tutkimuskauden aikana tarkastetaan noin 4 000 bussin ja vaunun kunto.

Taloustutkimus Oy tekee HSL:n toimeksiannosta sekä asiakastyytyväisyystutkimuksen että joukkoliikennekaluston laatututkimuksen kenttätyöt.