HSL:n Poikkeusinfo ei toimi

Poikkeusinfo-palvelu ei tällä hetkellä toimi. Häiriötä korjataan
parhaillaan.