HSL:n tilaamassa liikenteessä vähäpäästöisten bussien osuus kipuaa yli 60 prosenttiin

Vuoden 2014 alusta HSL:n tilaamaan bussiliikenteeseen tulee 85
uutta linja-autoa. Autot ovat Euro 6-normit täyttäviä,
vähäpäästöisiä busseja, joiden lähipäästöt ovat ratkaisevasti
nykykalustoa vähäisemmät. Matkustusmukavuutta ja turvallisuutta
parantavat ilmastointi, alkolukko, automaattinen
palosammutusjärjestelmä sekä ajotavanseurantajärjestelmä. Busseista
5 toimii hybriditekniikalla joka vähentää päästöjä ja polttoaineen
kulutusta .

HSL kilpailutti 41 Helsingin bussilinjan liikenteen.
Liikennöitsijävaihdosten lisäksi 1.1.2014 alkaen myös
bussilinjoihin tulee muutoksia. HSL luopuu
Jouko-kaupunginosalinjoista. Linjoja liikennöidään edelleen
pienkalustolla, mutta linjanumerot muuttuvat kolminumeroisiksi ja
J-tunnukset poistuvat käytöstä.

Tarjouskilpailuun osallistui 9 liikennöitsijää. Tarjouskilpailu 
laskee liikennöintikustannuksia keskimäärin 4 prosenttia eli noin
0,96 miljoonaa euroa vuodessa. Tarjouskilpailun kohteena olleen
liikenteen osuus HSL:n tilaamasta bussiliikenteestä on noin 7,3
prosenttia automäärästä. Kaikkiaan HSL:n tilaamassa
bussiliikenteessä arkipäivinä on tällä hetkellä 1 238
linja-autoa.

Kilpailutetut linjat sekä nykyiset ja uudet liikennöitsijät
1.1.2014

 

Linja

Nykyinen

Uusi

liikennöitsijä

liikennöitsijä

H51, H56

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Oy
Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

H52, H57, 552 (uusi
linja)

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Oy
Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

H72

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Oy
Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

H72N

H79

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Nobina
Finland Oy

H84, H85, H85B, H85N,
H86, H86B, H86N, H88, H89   v. 2015 alk.

H31-H35, 237 (uusi
linja)

Nobina
Finland Oy

Taksikuljetus
Oy

 

H801, H802, H805,
H811-H819

Taksikuljetus
Oy

Taksikuljetus
Oy

Helsingin
Bussiliikenne Oy

 

Nobina
Finland Oy

 

 

 

Taksikuljetus
Oy

 

H603, H604, H701,
H702, H703, H705

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Koillisen
Liikennepalvelut Oy

 

 

 

Uusia linjoja ja linjatunnuksia

(ks. HSL:n
liikennöintisuunnitelma 2013-2014)

552 syksyllä 2013 Munkkiniemestä
Teekkarikylän päätepysäkille

237 uusi pienkalustolinja

801-819 Itä-Helsingin
pienkalustolinjoja

603-705
pienkalustolinjoja Malmi-Viikki-suunnalla