Kehärata tuo uudistuksia Vantaan joukkoliikennelinjastoon

Vantaan joukkoliikennelinjasto uudistuu vuonna 2015, kun junat
alkavat kulkea Kehäradalla. Bussiliikennettä on sopeutettu
tilanteeseen, jossa yhä useampi matka tehdään raiteilla.

Kehärata tuo tiheävuorovälisen ja nopean joukkoliikenteen
runkoyhteyden muun muassa kasvaville Leinelän, Aviapoliksen ja
Kivistön alueille sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Vantaan sisäiset poikittaisyhteydet paranevat, kun
esimerkiksi Tikkurilasta Myyrmäkeen voi matkustaa bussin sijaan
junalla. Myös bussilinjat näistä keskuksista lentoasemalle
korvautuvat junayhteydellä.

Samanaikaisesti Kehäradan junaliikenteen kanssa alkaa uuden
runkobussilinjan 560 liikennöinti. Jokeri-linjan kaltainen
poikittainen runkobussi tulee kulkemaan Vuosaaresta Myyrmäkeen.

HSL:ssä on laadittu tuleva bussilinjasto siten, että se
tarjoaa kattavat liityntäyhteydet raideliikenteen asemille. Myös
kasvavien asuin- ja työpaikka-alueiden vuorotarjontaa on haluttu
parantaa.

Bussilinjastoa on selkeytetty esimerkiksi vähentämällä
linjojen reittivariaatioita. Linjoja on keskitetty yhteisille
osuuksille, joille on pyritty rakentamaan tiheä ja tasavälinen
palvelutarjonta.

Vantaalla on tarkoitus siirtyä Kehäradan valmistumisen
yhteydessä myös kutsupohjaiseen palveluliikenteeseen, jota on
valmisteltu erityisesti ikääntyvien ja liikuntaesteisten tarpeiden
pohjalta.

Asukkaat mukana linjastosuunnittelussa

Vantaan joukkoliikennelinjaston uudistamista on valmisteltu
HSL:ssä tiiviissä yhteistyössä Vantaan kaupungin edustajien kanssa
keväästä 2011 lähtien.

Bussilinjastoa on suunniteltu vuonna 2012 neljässä
alueellisessa suunnitelmaprojektissa, joiden pohjalta on
muodostettu koko Vantaan kattava linjastosuunnitelma.

Keväällä valmistuivat Korso–Koivukylän ja Aviapoliksen
linjastosuunnitelmat. Vuoden lopussa saatiin valmiiksi
Tikkurila–Hakunila-alueen sekä Länsi-Vantaan linjastosuunnitelmat.

Asukkaat ovat osallistuneet linjastosuunnitteluun mm.
suunnitelmakohtaisten blogien ja asukasiltojen kautta. Eri
kanavista saatiin noin 1 400 palautetta, joita on hyödynnetty
suunnitelmien laatimisessa.

Erillinen Vantaan palvelulinjastosuunnitelma on laadittu
yhteistyössä Vantaan sosiaali- ja terveystoimen sekä vanhus- ja
vammaisjärjestöjen kanssa.

Bussiliikenteen suunnittelun rinnalla on tarkasteltu
Kehäradan junaliikenteen liikennöintimallia sekä
operointikustannuksia, jotka tulevat kasvamaan noin 9,8 miljoonalla
eurolla. Bussiliikenteen hoitokustannukset sen sijaan laskevat.

Vantaan linjastosuunnitelman vaikutuksia on arvioitu myös
suhteessa matka-aikoihin ja linjojen kuormituksiin.
Matka-aikasäästöjä saadaan laskennallisesti noin 2 miljoonaa tuntia
vuodessa.