Metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu hyvässä vauhdissa

Helsingin metropolialueen 14 kuntaa ovat yhdessä aloittaneet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelun. Asumisen strategiaa laaditaan nyt ensimmäistä kertaa samanaikaisesti liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnitelmien kanssa.

Suunnitelmista syntyy yleispiirteinen kuvaus Helsingin metropolialueen tulevasta rakenteesta: mihin rakennetaan asunnot ja työpaikat sekä millaiset liikenneyhteydet ja joukkoliikennepalvelut eri puolilla seutua on tarjolla. Tavoitteena on vahvistaa metropolialueen toimivuutta ja vetovoimaa.


Maankäyttösuunnitelma turvaa toimivan kaupunkirakenteen ja viihtyisän elinympäristön
 

Maankäyttösuunnitelma tarkentaa Helsingin metropolialueen maakuntakaavaa, ja se toimii pohjana kuntien yleis- ja asemakaavoituksen suunnittelulle ja asuntotuotannon toteuttamiselle.
”Helsingin seutu on kansalaisten arjessa yhtenäinen metropoli. Siksi myös maankäytön suunnittelu, asuntopolitiikka ja liikenteen perusratkaisut on syytä suunnitella kuntarajoista välittämättä”, sanoo MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Hannu Penttilä.
Maankäyttösuunnitelmassa laaditaan maankäytön toteutussuunnitelma vuoteen 2025 ja rakennesuunnitelma, joka tähtää vuoteen 2050.


Kasvava seutu tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja


Kaikista Suomen asunnoista noin neljännes sijaitsee Helsingin seudulla. Näistä noin 700 000 asunnosta kolmasosa on pientaloissa ja kaksi kolmasosaa kerrostaloissa.
Helsingin seudun tavoitteena on rakentaa noin 12 500 asuntoa vuosittain. Asuntopoliittisten tavoitteiden tarkoituksena on vastata seudun asuntokysyntään mahdollisimman hyvin. Uudistuotannon lisäksi huomiota kiinnitetään erityisesti olemassa olevan asuntokannan ja asuinalueiden kuntoon.
Tavanomaisen asumisen järjestämisen lisäksi toimenpiteitä tarvitaan erityisryhmien asumiseen hoitamiseen. Erityistä huomiota asumisensa järjestämiseen tarvitsevat asuntomarkkinoille tuleva nuoret, opiskelijat, ikääntyneet sekä eri tavoin vammaiset henkilöt.

Liikennejärjestelmä pohjautuu kestäviin liikkumismuotoihin


”Liikennejärjestelmäsuunnittelussa varaudutaan seudun kasvuun. Rakentaminen tulisi keskittää hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittaminen turvaa sujuvat liikkumismahdollisuudet ja mahdollistaa kulkemisen myös jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä”, toteaa Suvi Rihtniemi, joka toimii liikennejärjestelmäsuunnittelusta vastaavan HLJ-toimikunnan puheenjohtajana.
Suunnitelmassa selvitetään ajoneuvoliikenteen hinnoittelua rahoitus- ja ohjauskeinona, jolla turvataan liikenteen sujuvuus ja kannustetaan kestäviin liikkumisvalintoihin. Toimiva liikennejärjestelmä vähentää liikenteen haittoja ja edistää seudun kilpailukykyä. Liityntäpysäköinti osana joukkoliikenteen matkaketjua vähentää tieverkon ruuhkia ja parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta koko seudulla. 


Miltä näyttää Helsingin metropolialue on vuonna 2050?


Tikkurilan Heurekassa järjestetään tiistaina 1.4. klo 18–20 yleisötilaisuus kaikille tulevaisuuden yhdyskuntarakenteesta kiinnostuneille. Tule kuulemaan, miten suunnittelu on aloitettu, ja kertomaan, mitä sinä odotat tulevaisuuden kaupunkiseudulta.
Suunnitelmia tehdään metropolialueen kuntien yhteistyönä
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman laatimisessa ovat mukana alueen kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti sekä Uudenmaan liitto. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistelevat HSL:n johdolla edellisten lisäksi valtion liikenne- ja ympäristöviranomaiset.
Suunnitelmaluonnokset valmistuvat lausunnoille syksyllä 2014 ja niiden toteuttamisesta päätetään keväällä 2015.

Lisätietoja
Maankäyttösuunnitelmasta: Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, puh. 09 310 36010
Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta: HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884

Lue lisää:
Maankäyttösuunnitelmasta ja asumisen strategiasta Seutuportaalista
Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta HSL:n HLJ-sivuilta