Kehä III:n kuorma-autoliikenne tulee logistiikka-alueilta

Lentoaseman eteläpuolisilta logistiikka-alueilta lähtee ja sinne tulee arkisin yhteensä noin 8 600 kuorma-autollista tavaraa. Lähes 90 prosenttia Kehä III:n kuorma-autoliikenteestä Tuupakan, Viinikkalan ja lentoaseman kohdalla on logistiikka-alueen liikennettä, joten läpiajavaa tavaraliikennettä on vain 10 prosenttia. Kaikkiaan Kehä III:lla kulkee tuolla kohdalla arkisin 80 500 autoa, eli logistiikka-alueiden osuus koko liikenteestä on runsaat 10 prosenttia.

Luvut käyvät ilmi HSL:n tuoreesta tavaraliikennetutkimuksesta, jossa selvitettiin tavaraliikenteen kulkua lentoaseman logistiikka-alueilla. Lisäksi HSL kartoitti Helsingin ja Tallinnan autolauttasatamien sekä Vuosaaren sataman ja sen logistiikka-alueen rahti-, jakelu- ja huoltoliikenteen määriä ja suuntautumista. Vuosina 2012 ja 2013 tehdyt tutkimukset ovat ensimmäisiä, joissa on selvitetty Helsingin seudun tavaraliikenteen määriä ja suuntautumista laajasti.

Vuosaaren satamasta ja sen viereiseltä logistiikka-alueella lähtee arkisin noin 1 300 kuorma-autollista tavaraa ja Helsingin matkustajasatamista 450. Satamien kuljetuksista noin 10 prosenttia menee Kehä III:n logistiikka-alueille ja vajaa kolmannes muualle pääkaupunkiseudulle. Loput tavarat kuljetetaan muualle Suomeen. Lentoaseman logistiikka-alueelta lähtevästä tavarasta hieman yli puolet menee eri puolille pääkaupunkiseutua ja noin 5 prosenttia satamiin.

Eniten kuljetetaan elintarvikkeita ja kulutustavaroita, joiden osuus on noin viidennes. Teollisuustuotteita on 15 prosenttia ja runsas viidennes autoista kulkee tyhjänä.

Tutkimusta varten HSL haastatteli kuorma- ja jakeluauton kuljettajia sekä eri aloilla toimivien yritysten edustajia. Kaikkiaan haastatteluihin osallistui 4 200 kuljettajaa ja 150 yritystä. Haastatteluja tehtiin satamissa ja seudun tärkeimmillä logistiikka-alueilla.

Kuljettajien kommenteissa korostuivat ruuhkat sekä teiden kunto ja kunnossapito. Vuosaaren sataman suunnalla yli puolet kritiikistä koski liikennevaloja Kehä III:n ja Porvoonväylän liittymässä. Raskaan liikenteen sujuvuuden kannalta valot ovat liian tiheässä ja ne palavat vihreänä liian vähän aikaa kerrallaan. Jakeluliikenteen kuljettajat valittivat jakeluruutujen puutetta sekä lastaus- ja purkutilojen ahtautta Helsingin kantakaupungissa.

Tavaraliikenteen tutkimus on osa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n valmistelua. Tutkimuksessa selvitettiin kuljetusten määriä, lähtö- ja määräpaikkoja sekä lastien sisältöä. Lisäksi kuljettajilta kysyttiin kuljetusten sujuvuudesta ja ongelmista tie- ja katuverkolla. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on parantaa myös kuljetusten sujuvuutta ja siten elinkeinoelämän ja seudun kilpailukykyä.

Lisätietoja: Pekka Räty puh. 040 738 6559, to 3.4. klo 8–12 ja klo 16:n jälkeen

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

Seminaari avaus, Suvi Rihtniemi
HLJ 2015:n tutkimusten yleisesittely ja tavaraliikennetutkimusten tavoitteet, Marko Vihervuori
Alustavia tuloksia tavara-autoliikenteen tutkimuksista, Pekka Räty