HSL-alue kärkikaksikossa kansainvälisessä BEST- joukkoliikennetutkimuksessa

HSL-alue sijoittui vuoden 2015 kansainvälisessä BEST-joukkoliikennetutkimuksessa (Benchmarking in European Service of Public Transport) toiseksi Geneven jälkeen. HSL-alueen asukkaista 81 prosenttia oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseensä. Kyselyyn osallistui yhteensä 1 900 vastaajaa kaikista HSL:n jäsenkunnista.

Pidemmällä aikavälillä katsottuna HSL-alue on parantanut eniten niissä tekijöissä, joissa tyytyväisyys on ollut alimmalla tasolla. Tyytyväisyys häiriötilanteista viestintään, henkilökunnan tiedonantokykyyn ja joukkoliikennevälineiden siisteyteen on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tyytyväisyyden kasvu on linjassa tehtyjen toimenpiteiden kanssa. Liikennehäiriöihin varautumista ja reagointia on tehostettu, henkilökunnan asiakaspalvelutaitoja on kehitetty kuljettajakoulutuksilla ja laadunvalvontatyöhön  on panostettu.

”Tulokset osoittavat, että HSL on seurannut asiakas- ja asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksia ja ryhtynyt toimenpiteisiin tyytyväisyyden parantamiseksi. HSL:n, liikennöitsijöiden ja muiden sidosryhmien yhteistyö on tuottanut tulosta”, HSL:n Operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela sanoo.
 
Keskiarvon alapuolelle HSL-alue jäi henkilökunnan käytöksessä (HSL 66 %, BEST 70 %), mutta  tyytyväisyys on kuitenkin parantunut jo useana vuotena.

Tutkimuksessa parhaiten menestyneessä Genevessä 86 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseen. Tyytyväisyys kohosi vuodesta 2014 huimat 11 prosenttiyksikköä. Syynä kasvuun olivat  lippujen merkittävät hinnanalennukset. Geneven ja Helsingin jälkeen menestyivät parhaiten Oslo (72 %) ja Tukholma (71 %). Alhaisinta tyytyväisyys oli Kööpenhaminassa (59 %) ja Bergenissä (50 %).

HSL-alue pärjäsi muihin kaupunkeihin verrattuna monilla mittareilla keskiarvoa paremmin. HSL:n vahvuuksia olivat erityisesti joukkoliikenneuskollisuus (HSL 79 %, BEST 65 %), rahalle saatu vastine (HSL 54 %, BEST 40 %) ja kokonaistyytyväisyys (HSL 81 %, BEST 70 %).  Vahvuuksiksi nousivat myös joukkoliikenteen toiminta keskustan ulkopuolelta (HSL 66 %, BEST 53 %) sekä istumapaikan saanti (HSL 87 %, BEST 68 %).

BEST on osallistujakaupunkien asukkaille tehtävä yhteismitallinen kyselytutkimus joukkoliikenteen laadusta. Vuoden 2015 tutkimukseen osallistuivat HSL-alueen lisäksi Bergen, Geneve, Kööpenhamina, Oslo ja Tukholma.