Asiakkaat antoivat HSL:n palvelupisteille kiitettäviä arvioita

HSL:n tutkimus kertoo, että asiakkaat ovat tyytyväisiä HSL:n palvelupisteiden toimintaan.

HSL kysyi keväällä Rautatientorin, Itäkeskuksen ja Pasilan palvelupisteiden kävijöiden mielipiteitä asiakaspalvelusta ja 96 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että käynti vastasi odotuksia hyvin tai erittäin hyvin. Myös palveluneuvojien auttamishalu oli hyvä tai erittäin hyvä lähes kaikkien vastaajien mielestä.

”Tutkimus kertoo, että palvelupisteiden työntekijät ovat onnistuneet työssään erinomaisesti kaikilla osa-alueilla”, HSL:n Operatiiviset tutkimukset -ryhmän päällikkö Antti Vuorela sanoo.

Kävijät saattoivat antaa myös avointa palautetta ja enemmistö siitäkin oli myönteistä.  Vastaajat tosin toivoivat, että HSL avaisi lisää toimipisteitä, ja joidenkin vastaajien mielestä pisteiden sijainti oli heidän kannaltaan huono.

Tyytyväisyys oli korkealla tasolla kaikissa kolmessa palvelupisteessä, ja tulokset jopa paranivat vuonna 2015 tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimusta varten haastateltiin huhtikuussa noin 340 palvelupisteestä poistuvaa asiakasta.