HSL:n osavuosikatsaus ennakoi talousarviota parempaa tulosta

HSL:n vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus ennakoi alijäämän jäävän talousarviota pienemmäksi. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 4,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 17,5 miljoonan euron alijäämään.

Vuositason ennuste on tässä vaiheessa vielä alustava, koska se perustuu kolmen kuukauden toteumatietoihin. Talousarvio on tehty alijäämäiseksi, koska pitkällä tähtäimellä HSL pyrkii nollatulokseen ja aiemmilta vuosilta on kertynyt ylijäämää.

Toimintatuottojen arvioidaan nousevan vuositasolla 649,7 miljoonaan euroon. Tämä ylittäisi talousarvion 0,4 prosentilla. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 324,6 milj. euroa eli 2,7 miljoonaa euroa talousarvioon kirjattua enemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin 4,9 prosenttia.

Toimintakulujen arvioidaan jäävän 643,8 miljoonaan euroon, jolloin ne olisivat 1,6 prosenttia talousarvioon merkittyä pienemmät. Joukkoliikenteen operointikustannuksista säästöjä arvioidaan saatavan 10,1 miljoonaa euroa. Säästöt syntyvät pääosin siitä, että bussiliikenteen kustannustaso nousee arvioitua vähemmän, koska öljyn hinta on ollut arvioitua alhaisempi. Lisäksi junaliikenteen kalustokorvaukset jäävät arvioitua pienemmiksi, koska korkotaso on ennakoitua alhaisempi. Joukkoliikenteen kustannustason arvioidaan kuluvana vuonna laskevan keskimäärin 0,2 prosenttia, kun talousarviossa oli varauduttu keskimäärin 1,7 prosentin kustannustason nousuun.