HSL uudistaa organisaatiotaan

HSL uudistaa organisaatiotaan vuoden alussa. Tavoitteena on tuoda asiakasnäkökulma ja digitaaliset palvelut aiempaa selkeämmin mukaan kaikkeen toimintaamme. Toimintoja järjestetään hieman uudenlaisiin kokonaisuuksiin tavoitteena tiivistää ja vahvistaa yhteistyötä ja osaamista. Organisaatiouudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

”Asiakkaiden tarpeiden aiempaa perusteellisempi kartoittaminen ja ymmärtäminen auttaa meitä kehittämään joukkoliikenteen palveluita siten, että joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus saadaan reippaaseen nousuun vuoteen 2025 mennessä. Pyrkimyksenä on parantaa asiakkaan palvelukokemusta, jotta joukkoliikenteestä tulee todellinen ykkösvalinta”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi toteaa.

HSL:n toimintaympäristö on muuttunut monin tavoin sitten kuntayhtymän perustamisen vuonna 2010. Organisaatiorakennetta uudistamalla voimme paremmin vastata muutosten mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Helsingin seudun joukkoliikenne rakentuu enenevässä määrin raideliikenteen varaan. Liikennekaari vaikuttaa jatkossa myös joukkoliikennemarkkinoihin, ja digitalisaatio tarjoaa uusia tapoja asiakkaiden tavoittamiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi vahvistamme asiakastiedon ja myynnin asemaa organisaatiossamme.

HSL:n hallitus käsitteli kokouksessaan 25.10. HSL:n uuden organisaatiorakenteen ja päivitetyn johtosäännön, jotka viedään vielä yhtymäkokouksen hyväksyttäviksi 15.11.