Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuu elokuussa 2017 – tutustu uuteen linjastoon HSL:n verkkosivuilla

Koillis-Helsingin joukkoliikenteessä tapahtuu tulevana elokuuna suurin muutos yli 20 vuoteen, kun alueen bussilinjasto uudistuu. Nykyisin Koillis-Helsingissä kulkee linjoja, joiden matkustajamäärät ovat jääneet kovin vähäisiksi, kun taas toisilla alueilla olisi tarvetta runsaammalle liikenteelle. Muun muassa näistä syistä moni bussilinja saa 14.8.2017 uuden reitin.

Uudessa linjastossa on pyritty selkeyteen ja hyvään palvelutasoon. Bussilinjoja on keskitetty tärkeimmille reittikaduille, jolloin niillä voidaan kahden tai useamman linjan yhdistelmänä tarjota tiheä ja säännöllinen vuoroväli. Samalla reittejä on uudistettu palvelemaan entistä paremmin muuttuneita liikkumistarpeita.

Esimerkiksi junaliikenteen merkitys Koillis-Helsingissä on kasvanut huomattavasti Kehäradan avaamisen (2015) vuoksi. Samana kesänä avattu runkobussilinja 560 on myös parantanut poikittaisliikennettä.

Lisäksi asukasmäärä on kasvanut uusilla asuinalueilla Viikinmäessä ja Alppikylässä mutta toisaalta laskenut joissain vanhoissa lähiöissä. Kokonaisuudessaan Koillis-Helsingin väkiluvun odotetaan lähivuosina hieman kasvavan.

”Koillis-Helsingin bussilinjastoon on tehty tämän kokoluokan muutos viimeksi yli 20 vuotta sitten, kun Helsingin ja Tikkurilan välinen kaupunkiratayhteys avattiin. Tässä välissä moni asia on kuitenkin ehtinyt muuttua”, sanoo joukkoliikennesuunnittelija Miska Peura.

Suunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2014, ja suunnittelun etenemisestä kerrottiin alusta asti Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma -blogissa. Lisäksi suunnitelman luonnoksia esiteltiin ja niistä kerättiin palautetta useissa asukastilaisuuksissa.

Linjastosuunnitelman ensimmäinen luonnos julkaistiin joulukuussa 2014, minkä jälkeen suunnitelmaan tehtiin palautteen perusteella joitain muutoksia. HSL:n hallitus hyväksyi Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman kokouksessaan toukokuussa 2015.

Linjastouudistuksen verkkosivu avattu

Koillis-Helsingin linjastouudistuksesta on nyt avattu oma sivustonsa HSL:n verkkosivuille osoitteeseen hsl.fi/koillishelsinki2017. Sivustolla on mahdollista tutustua uuteen linjastoon muun muassa linjakohtaisten karttojen avulla. Karttoja linjastosta kokonaisvaltaisemmin on tarkoitus julkaista vielä loppukevään ja alkukesän aikana. 

Tämän lisäksi HSL jakaa kesäkuussa Koillis-Helsingin kotitalouksiin infolehden tulevan elokuun muutoksista. Koillis-Helsingin bussien lisäksi 14.8.2017 uudistuu myös Helsingin raitiolinjasto.