HSL tutkii joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä ja kaluston laatua

HSL tekee asiakastyytyväisyystutkimuksen ja kaluston laatututkimuksen keväällä 2019. HSL käyttää asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa. Kaluston laadunvalvonnan tehtävänä on taata siistit, turvalliset ja viihtyisät kulkuvälineet joukkoliikenteen asiakkaille HSL-alueella.

HSL tutkii matkustajien tyytyväisyyttä HSL-alueen joukkoliikennepalveluihin joukkoliikennevälineissä toteutettavalla kyselytutkimuksella. Vastaamalla autat meitä parantamaan palveluitamme.

HSL käyttää tutkimuksen tuloksia joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa. Tutkimuskauden päättymisen jälkeen tulokset ovat saatavilla HSL:n avoimessa nettitietokannassa https://hsl.louhin.com/asty/

Asiakastyytyväisyystutkimusta tehdään busseissa, raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa ajanjaksolla 14.1. – 17.5. Kyselyyn kerätään yli 28 000 matkustajan mielipide.

Kaluston laatututkimus keväällä 2019

HSL tutkii joukkoliikennekaluston laatua havainnointitutkimuksella. Kaluston laadunvalvonnan tehtävänä on taata siistit, turvalliset ja viihtyisät kulkuvälineet joukkoliikenteen asiakkaille HSL-alueella.

Keväällä 2019 kaluston laatua havainnoidaan bussi-, raitio-, metro- ja lähijunaliikenteessä 14.1.–17.5. Tutkimuskauden aikana tarkastetaan noin 4 000 bussin ja vaunun kunto.

Taloustutkimus Oy tekee HSL:n toimeksiannosta sekä asiakastyytyväisyystutkimuksen että joukkoliikennekaluston laatututkimuksen kenttätyöt.

Keväällä 2019 kaluston laatua havainnoidaan bussi-, raitio-, metro- ja lähijunaliikenteessä 14.1.–17.5. Tutkimuskauden aikana tarkastetaan noin 4 000 bussin ja vaunun kunto. Kuva: HSL/Mikko Ryhänen